Organisation

På denne del af hjemmesiden ville du kunne se hvordan organisationen bag FK Odsherred hænger sammen.  

Det politiske organ:

  • Generalforsamling.
  • Bestyrelsen
  • Forretningsudvalget
  • De sportsligeudvalg 
  • Andre udvalg

Organisationen i foreningen: 

Øverste myndighed i vores forening er, som i alle andre foreninger, - Generalforsamlingen - på generalforsamlingen vælges et forretningsudvalg og der godkendes medlemmer til bestyrelsen fra hvert udvalg - der kan i forretningsudvalget være indtil 7 arbejdende personer og der skal være mindst 5 personer, disse konstituerer sig efter vedtægterne og har herefter til opgave, at arbejde på tværs af alle udvalg og sørge for, at foreningen holder sig på rette vej, både økonomisk og politisk. Udvalgsformændene, som principielt udpeges af udvalget, hvorefter de bliver godkendt på generalforsamlingen, arbejder efter budgetter og retningslinjer som udstikkes af forretningsudvalget. Det overordnede økonomiske ansvar ligger i forretningsudvalget - mens udvalgene har ansvar for, og til opgave, at udfører aktiviteten - indenfor det budget som er godkendt i forretningsudvalget! 

Under bestyrelse - kan du se hvem der er formand, næstformand, kasserer osv.