Organisation

FK Odsherred er en frivillig idrætsforening bygget op af afdelinger for de enkelte sportsgrene, med en forenende bestyrelse bestående af medlemmer valgt via årlig generalforsamling.

Hierarkiet er følgende

  • Generalforsamling
  • Bestyrelse
  • Sportslige udvalg (Udvalg)


Øverste myndighed er generalforsamlingen hvor der vælges medlemmer til bestyrelsen, samt godkendes repræsentanter for udvalg. Bestyrelsen består af formand, næstformand, økonomisk ansvarlig, suppleant samt udvalgsrepræsentanter fra fodbold, håndbold, Vig motion og boksning. De øvrige udvalg har en udpeget kontaktperson, som information til og fra bestyrelsen formidles igennem.

Bestyrelsens opgave er, at arbejde på tværs af alle udvalg og støtte op om beslutninger vedtaget på generalforsamlingen, både økonomisk og politisk. Det tilstræbes at afholde ca. 10 bestyrelsesmøder årligt og referaterne fra disse er tilgængelige på hjemmesiden.

Udvalgsformændene / ansvarlige for udvalg udpeges af udvalget og godkendes på generalforsamlingen, og arbejder efter budgetter og retningslinjer udstukket af bestyrelsen. Det overordnede økonomiske ansvar ligger i bestyrelsen, mens udvalgene har ansvar for at udføre aktiviteten indenfor det angivne budget.

Under kontakt er der information om de personer der bestrider de forskellige poster.