Bestyrelsen

Bestyrelsen i FK Odsherred består af et forretningsudvalg samt udvalgsformænd.

Til bestyrelsen vælges 5 personer på Generalforsamlingen til forretningsudvalget. Og hvert udvalg udpeget en person som formand og denne accepteres på generalforsamlinge hvert år. Alt efter vedtægterne

Alle disse personer danner bestyrelsen i FK Odsherred og mødes mindst 2 gange pr. år.

Den daglige ledelse har forretningsudvalget. Forretningsudvalget består af en formand - en næstformand - en økonomisk ansvarlig - en sekretær og et bestyrelses medlem. Disse bakkes op af 2 valgte supplanter ligeledes valgt på generalforsamlingen efter vedtægterne. 

Ledelsen i det enkelte udvalg består af udvalgsformanden og de personer der skønnes at skulle være repræsentanter for udvalget og den enkelte aktivitet, til hvert udvalg er der udpeget en kontakt person fra forretningsudvalget som bistår udvalget til enhver tid.

Skal du i kontakt med os så brug denne liste